Anëtarët e Këshillit Bashkiak

NR Emër Atësia Mbiemër Gjinia Partia
1 ZISO THEODHORI NASHO M Partia Socialiste e Shqipërisë
2 ADELINA PANDO HARIZI F Partia Socialiste e Shqipërisë
3 HAMZA SEJDI TAMO M Partia Socialiste e Shqipërisë
4 ZHAKLINA DHIMO BORO F Partia Socialiste e Shqipërisë
5 VASIL LEONIDHA ARBAÇI M Partia Socialiste e Shqipërisë
6 MARJANA DHIMITËR ÇIKA F Partia Socialiste e Shqipërisë
7 HARALLAMB THOMA PANDEHI M Partia Socialiste e Shqipërisë
8 VALENTINA SPIRO KAISHI F Partia Socialiste e Shqipërisë
9 HRISTO JANI NASHO M Partia Demokracia Sociale
10 GARUFO KOÇI PAPA M Partia Demokracia Sociale
11 SOTIR KOSTA SHIQEVI M Partia Demokracia Sociale
12 SOKRAT THEODHORI SPIRO M Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet
13 ANETA NIKOLLA GUDI F Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
14 JORGO VASIL KOSTA M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
15 STAVRO LLAMBI ÇEKO M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
16 VJOLETA JANI PAPA F Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
17 KRISTAQ MIHAL JORGAQI M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
18 ALEKSANDRA MIÇO ÇAVO F Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
19 SPIRO PETRO ZAFIRI M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
20 FOTINO VASILI ÇAVO M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
21 STEFANOS VASIL MORAITIS M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen