Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit Fier Shkarko
Vendim_i_kkt-se_nr._5__dt._29.12.2016__-_ppv_fier Shkarko