Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
PBA 2020-2022 PBA 2020-2022 Shkarko
2018 Vendim nr.97 datë.1912.2017 Për miratimin e buxhetit të bashkisë Fier për vitin 2018 Shkarko
2018 Permbledhese e buxhetit Shkarko
2018 Buxheti i bashkise Shkarko
2017 Buxheti Vetor Shkarko
2016 Buxheti Vjetor Shkarko