Raporte auditi

 

Titulli Shkarko
Raport perfundimtar auditimi Shkarko
Vendim 69-2018 Shkarko
Vendim nr. 69, datë 28/06/ 2017 Për evadimin e materialeve të auditimit financiar të ushtruar në bashkinë Fier, “Mbi auditimin e llogarive vjetore të bashkisë Fier, për vitin 2016”. Shkarko