Monitorim

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Faktoje Raporti i monitorimit të transparencës së 10 bashkive dhe matjes së 40 premtimeve të kryebashkiakëve Shkurt 2021
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Transparenca dhe llogaridhënia në nivelin e qeverisjes vendore 2021
Shoqata Refleksione “Monitorim i Mekanizmit të Referimit për rastet e Dhunës në Familje në nivel lokal – aktivizëm qytetar për përmirësimin e tij”
Usaid PLGP – Bashkia Fier Vleresim i komunitetit per qeverisjen lokale 2016