Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit Bashkia Elbasan Shkarko
Vendim KKT NR 1 DT 29.12.2016 PPV ELBASAN Shkarko