Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim i Keshillit Bashkiak nr.137, date 21.12.2017 Shkarko
2017 Bashkia Vjetor Shkarko
2016 Buxheti Vjetor Shkarko