Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Raporti perfundimtar mbi auditimin e perputhshmerise te ushtruar ne institucionin Bashkia Elbasan Shkarko
Vendim nr.56, datë 27/05/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Elbasan “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko