Monitorim

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Faktoje Raporti i monitorimit të transparencës së 10 bashkive dhe matjes së 40 premtimeve të kryebashkiakëve Shkurt 2021
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Transparenca dhe llogaridhënia në nivelin e qeverisjes vendore 2021
Bashkia Elbasan Raport rregullueshmerie Subjekte 2020
Qëndra për transparencë dhe informim të lirë PËRDORIMI I DREJTË I PARASË PUBLIKE NË PUSHTETIN LOKAL PËRMES ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË KLSH ne bashkite Elbasan, Lushnje, Pogradec, Prrenjas, Maliq 2017-2018 2018
Usaid PLGP – Bashkia Elbasan Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale 2016