Raporte auditi

Titulli Shkarko
GUIDA E DIZAJNIT PËR INFRASTRUKTURËN ÇIKLISTIKE QYTETASE DHE NDËR-QYTETASE Shkarko
Raport perfundimtar dhjetor 2017 Shkarko
Vendim nr. 177, datë 20/ 12 /2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Durrës “Mbi vlerësimin e përputhshmërisë së veprimtarisë ekonomiko financiare”, për periudhën nga data 01.01.2015 deri me datë 30.06.2017. Shkarko
Vendim nr. 171, datë 15/12/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Durrës “Mbi auditimin e rregullshmërisë financiare të aktivitetit ekonomik nga data 01.01.2016 deri me datë 31.12.2016” Shkarko