Njësitë Administrative

Qarku Gjirokastër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Sofratikë
Popullsia sipas Census 2011 3,503
Popullsia sipas Regjistrit Civil 723,131
Sipërfaqja KM² 466.67

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Dropull i Poshtëm Fshatrat; Dervican, Goranxi, Vanistër, Haskovë, Dhuvjan, Sofratikë, Terihat, Goricë, Frashtan, Lugar, Grapsh, Peshkëpi e Sipërme, Peshkëpi e Poshtme, Glinë, Vrahogoranxi, Radat
Dropull i Sipërm Fshatrat; Jorgucat, Zervat, Bularat, Bodrishtë, Kërrë, Vodhinë, Pepel, Klishar, Selo, Likomil, Llovinë, Krioner, Sotirë, Llongo, Koshovicë, Dritë, Kakavie, Vrisera
Pogon Fshatrat; Poliçan, Skore, Sopik, Çatistër, Mavrojer, Hllomo, Selckë