Anëtarët e Këshillit Bashkiak

NR Emër Atësia Mbiemër Gjinia Partia
1 ELEFTERIA NIKO KARANXA F Partia Socialiste e Shqipërisë
2 PANAJOT KRISTO LULO M Partia Socialiste e Shqipërisë
3 MARJETA DHIMITER XHUMBA F Partia Socialiste e Shqipërisë
4 FOTO JANO ZHONGA M Partia Socialiste e Shqipërisë
5 DONIKA GJERGJI BAUÇI F Partia Socialiste e Shqipërisë
6 ANASTAS ELEFTER ISO M Partia Socialiste e Shqipërisë
7 VJOLETA THEODHOS NDRICO F Partia Socialiste e Shqipërisë
8 PANAJOT THODHORI DHEFTO M Partia Socialiste e Shqipërisë
9 ELJONA FOTAQ MANO F Partia Socialiste e Shqipërisë
10 DHIMITRAQ APOSTOL PASPALI M Partia Socialiste e Shqipërisë
11 MARIA THEODHORI JOVANI F Partia Socialiste e Shqipërisë
12 LLAOKRATI VANGJEL KONOMI M Partia Socialiste e Shqipërisë
13 LULJETA VANGJEL PIRALI F Partia Socialiste e Shqipërisë
14 KRISTO PANAJOT VARSAMI M Partia Socialiste e Shqipërisë
15 ZHANETA FOTAQ DRALO F Partia Socialiste e Shqipërisë
16 MAKSI ARSTOTEL QENDRO M Partia Socialiste e Shqipërisë
17 ZHULJETA AVNI DHIMA F Partia Demokracia Sociale
18 FOTO THOM DHIMA M Partia Demokracia Sociale
19 DHIMITRI VANGJEL KOCA M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
20 VASILIKA DHIMITRI NIKA F Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
21 JORGO SHOMO LULEME M Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen