Të ardhura

Ju do të informoheni mbi të ardhurat e Bashkisë Dropull si edhe do te keni mundësi të shikoni se si kanë ndryshuar të ardhurat e bashkisë ndër vite duke shkuar në Portalin Financat Vendore.