Njesitë Administrative

Qarku Fier
Qëndra e Bashkisë Qyteti Divjakë
Popullsia sipas Census 2011 34,254
Popullsia sipas Regjistrit Civil 53,372
Sipërfaqja KM² 309.58

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Divjakë Qyteti Divjakë Fshatrat; Mizë, Xengë, Germenj i Madh, Germenj i Vogël, Hallvaxhias, Bregas, Dushk Cam, Zharnec, Bishtçukas.
Tërbuf Fshatrat; Çermë Shkumbin, Çermë Proshkë, Sulzotaj, Çermë e Sipërme, Tërbuf, Shënepremte, Çermë Pasha
Grabjan Fshatrat; Grabjan, Stravec, Ferras
Gradishtë Fshatrat; Këmishtaj, Mertish, Goricaj, Sopës, Fier Seman, Gradishtë, Gungas, Spolet, Babunjë
Remas Fshatrat; Remas, Muçias, Karavasta Fshat, Gure, Kryekuq, Kamenicë, Karavasta e re, Adriatik