Raporte auditi

Titulli Shkarko
Vendim rregullueshmerie Bashkia Divjake Shkarko
Raport rregullueshmerie Bashkia Divjake Shkarko
Vendim nr. 179, datë 20.12.2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Divjakë dhe 4-ish komunat Tërbuf, Grabian, Remas dhe Gradisht “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”. Shkarko