Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit Shkarko
Vendimi Nr 3 Dimal Shkarko