Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Vendim nr. 5, dt.02.02.2016 Per miratimin e planit tematik te punes se Keshillit Bashkiak Dimal per vitin 2016 Shkarko
Vendim nr. 7, dt.02.02.2016 Plan veprimi per menaxhimin e zhurmave ne mjedis 2015 Shkarko
Vendim nr. 17, dt.31.03.2016 Per miratimin e kritereve te detajuara per ndihme financiare per familjet ne nevoje me fondet e bashkise Dimal Shkarko
Vendim nr. 30, dhe nr.31 dt. 17.05.2016 Mbi miratimin e vend depozitimit te mbetjeve urbane dhe inerte per bashkine Dimal Shkarko
Vendime te Keshillit Bashkiak Dimal Shkarko