Strukturat komunitare ne fshat

Plani Shkarko
Vendim nr. 24, dt.20.10.2015 Per zgjedhjen e kryetareve dhe kryesise ne fshatrat e Bashkise Dimal Shkarko