Njësitë Administrative

Qarku Berat
Qëndra e Bashkisë Qyteti Dimal
Popullsia sipas Census 2011 27,295
Popullsia sipas Regjistrit Civil 39,551
Sipërfaqja KM² 156.56

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Dimal Qyteti Dimal, Fshatrat; Bistrovicë, Konisbaltë, Pashalli, Vokopolë, Skrevan
Poshnje Fshatrat; Poshnje, Polizhan, Çiflik, Arrëz, Agim, Banaj, Gajdë, Malas Gropë, Syzez, Sheq Gajdë, Hingë, Kuç
Kutalli Fshatrat; Kutalli, Sqepur, Drenovicë, Samaticë, Pobrat, Rërëz, Protoduar, Goriçan Qendër, Goriçan Çlirim, Malas Breg
Cukalat Fshatrat; Donofrosë, Slanicë, Cukalat, Allambres, Krotinë, Çetë