Raporte auditi

Titulli Shkarko
Vendim rregullueshmerie Bashkia Dimal Shkarko
Raport rregullueshmerie Bashkia Dimal Shkarko
Vendim nr. 78, datë 30/06/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Dimal dhe 3 ish- komunat Kutalli, Cukalat dhe Poshnjë, me objekt “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë financiare” Shkarko