Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2021 Buxheti vjetor Shkarko
2019 Buxheti vjetor Shkarko
PBA 2020-2022 PBA 2020-2022 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Buxheti Shkarko
2017 Programi buxhetor afatmesëm 2018-2020 Shkarko
2016 Buxheti Shkarko