Raporte auditi

 

Titulli Shkarko
Raport përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Dibër, 2021 Shkarko
MBI VLERËSIMIN DHE ANALIZËN E GJENDJES SË KATËR LIQENEVE DHE SISTEMIN E VADITJES NË NJËSINË ADMINISTRATIVE MAQËLLARË. Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim 121_2018_Mbi auditimin e ushtruar ne Bashkine Diber Shkarko
Vendim nr. 217, datë 31.12.2017 Për auditimin e ushtruar në 8 subjekte për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e tremujorit iv të vitit 2016, respektivisht bashkitë: Dibër, Librazhd, Devoll, Vorë, Këlcyrë, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, Institucioni i Prefektit Qarkut Korçë dhe ndërmarja balneare (llixhat) Peshkopi ” Shkarko
Vendim nr. 151, datë 19.12.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Dibër “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko