Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Bashkia Devoll-PLANI I ZHVILLIMIT TË TERRITORIT Shkarko
VENDIM I KKT NR. 6, DATE 14.10.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR Shkarko