Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani i veprimit për pyjet dhe kullotat Bashkia Devoll Shkarko