Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim 175_2018_Per auditimin tematik te ushtruar ne Bashkine Devoll Shkarko
Vendim  nr. 217, datë 31.12.2017 Për auditimin e ushtruar në 8 subjekte për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e tremujorit iv të vitit 2016, respektivisht bashkitë: Dibër, Librazhd, Devoll, Vorë, Këlcyrë, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, Institucioni i Prefektit Qarkut Korçë dhe ndërmarja balneare (llixhat) Peshkopi ” Shkarko
Vendim nr. 148, datë 19.12.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Devoll “Mbi vlersimin e përputhshmërisë së veprimtarisë ekonomiko financiare” Shkarko