Njësitë Administrative

Qarku Vlorë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Delvinë
Popullsia sipas Census 2011 7,598
Popullsia sipas Regjistrit Civil 18078
Sipërfaqja KM² 182.9

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Delvinë Qyteti Delvinë, Fshatrat; Bamatat, Vllahat, Rusan, Lefterhor, Kakodhiq, Sopot, Stjar, Vanë, Kardhikaq, Pecë, Muzinë, Blerimas.
Vergo Fshatrat; Vergo, Tatzat, Kalasë, Fushë Vërri, Senicë, Kopaçez, Qafë Dardhë, Bajkaj.