Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie-Bashkia Delvine Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Delvine Shkarko
Vendim 101-2018 Shkarko
Vendim nr.132, datë 29.09.2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Delvinë dhe ish-komuna Vërgo “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë financiare” Shkarko
Vendim Nr. 183, datë 22.12.2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Delvinë mbi rregullshmërinë në zbatimin e procedurave të prokurimit me objekt “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë” dhe “Rikonstruksioni i rrugës Delvinë Rusan” Shkarko