Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani_i_Zhvillimit_PPV_Cerrik Shkarko
Vendim_nr._11_date_08.02.2017_Per_miratimin_e_PPV_Bashkia_Cerrik Shkarko