Njësitë Administrative

Qarku Elbasan
Qëndra e Bashkisë Qyteti Cerrik
Popullsia sipas Census 2011 27,445
Popullsia sipas Regjistrit Civil 46,652
Sipërfaqja KM² 189.65

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Cërrik Qyteti Cërrik
Gostimë Fshatrat; Gostimë, Gjyral, Shtepanj, Shushicë, Shtermen, Malasej, Çartalloz
Mollas Fshatrat; Mollas, Selitë, Kamuna, Dragot, Topojan, Linas, Dasar
Shalës Fshatrat; Shalës, Liçaj, Kurtalli, Xibrakë, Xherie, Kodras
Klos Fshatrat; Klos, Selvias, Qyrkan, Lumas, Qafë, Floq, Trunç, Banjë