Buxhetet 2016-2020

 

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2020 Buxheti 2020 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim i keshillit bashkiak Cerrik, nr.249, date 19.12.20171 Shkarko
2018 Vendim i keshillit bashkiak Cerrik, nr.270, date 20.02.2018 Shkarko
2017 Buxheti i bashkise Cerrik 2017 Shkarko
2016 Vendim i keshillit bashkiak Cerrik, nr.148, dt.19.12.2016 Shkarko
2016 Vendim i keshillit bashkiak Cerrik, nr.54, dt.29.01.2016 Shkarko