Njësitë Administrative

Qarku Dibër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Bulqizë
Popullsia sipas Census 2011 31,210
Popullsia sipas Regjistrit Civil 40,223
Sipërfaqja KM² 678.51

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Bulqizë Qyteti Bulqizë, Fshatrat; Vajkal nr1, Vajkal nr 2
Martanesh Qyteti Krastë, Fshatrat; Gjon, Lenë, Peshk, Val, Stavec, Mëlcu, Ndërfushas
Fushë-Bulqizë Fshatrat; Fushë – Bulqizë, Dushaj, Dragua, Koçaj
Zerqan Fshatrat; Zerqan, Krajkë, Peladhi, Smollik, Sofraçan, Sopot, Strikçan, Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Valikardhë, ZallSopot, Zall-Strikçan, Godvi
Shupenzë Fshatrat; Shupenzë, Vlashaj, Boçevë, Homesh, Okshatinë, Kovashicë, Zogjaj, Shtushaj, Topojan, Mazhicë, Gjuras, Bllacë
Gjoricë Fshatrat; Gjoricë e Sipërme, Gjoricë e Poshtme, Çerenec i Sipërm, Çerenec i Poshtëm, Viçisht, Lubalesh
Ostren Fshatrat; Ostren i Madh, Radovesh, Kojavec, Lejçan, Orzhanovë, Okshtun i Madh, Oreshnjë, Okshtun i Vogël, Ostren i Vogël, Tuçep, Lladomericë, Pasinkë, Tërbaç
Trebisht Fshatrat; Klenjë, Gjinovec, Trebisht- Balaj, Trebisht- Çelebi, Trebisht- Mucinë, Vërnicë