Auditime

Titulli Shkarko
Raporti përfundimtar i auditimit financiar-Bashkia Bulqizë, Dhjetor 2021 Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Bulqize Shkarko
Raporti i Performancës 2019 Shkarko
Raport Përfundimtar Auditimi Shkarko
VENDIM PËR AUDITIMIN FINANCIAR DHE PËRPUTHSHMËRISË, TË USHTRUAR NË BASHKINË BULQIZË Shkarko
Vendim nr.122, datë 29/09/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Bulqizë “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko