Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Ligji nr.115/2014 “Plani i Zhvillimit te Territorit Bashkia Berat Shkarko
Vendim_i_kkt_nr_3_dt_29.12.2016_ppv_berati Shkarko