Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Bashkia Berat Shkarko
Vendim rregullueshmeria Bashkia Berat Shkarko
Vendim Nr.52, Date 14/05/2016 Per evadimin e materialeve te auditimit te kryer ne bashkine Berat, “Mbi auditimin e ligjshmerisë dhe rregullshmeise financiare” Shkarko