Njësitë Administrative

Qarku Elbasan
Qëndra e Bashkisë Qyteti Belsh
Popullsia sipas Census 2011 19,503
Popullsia sipas Regjistrit Civil 32,389
Sipërfaqja KM² 196.44

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Belsh NFshatrat; Belsh Qëndër, Çepe, Dushk, Belsh, Stanaj, Shkozë, Qafë Shkallë, Seferan, Trojas, Shkëndi, Gradisht, Marinëz, Shtith
Grekan Fshatrat; Grekan, Dëshiran, Guras, Rrenës
Kajan Fshatrat; Kajan, Dragot, Lisaj, Dragot-Dumre, Gjinuk, Gjolen, Turbull, Çestije, Merhoj, Drizaj
Fierzë Fshatrat; Fierzë, Hardhi, Çerragë, Kosovë
Rrasë Fshatrat; Rrasë e Sipërme, Shegas, Guri i Bardhë, Rrasë e Poshtme