Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim i keshillit bashkiak,nr.6,dt.23.02.2018 Shkarko
2018 Vendim i keshillit bashkiak,nr.1,dt.05.01.2018 Shkarko
2017 Buxheti vjetor 2017 Shkarko
2016 Buxheti vjetor 2016 Shkarko