Video/Foto

Prishja e ndërtesës 6 katëshe në qendër të Tiranës.

25 Shkurt 2019/ Porta Vendore/ Tiranë