Video/Foto

Shkolla në Malinat të Beratit në kushte të mjerueshme

31 dhjetor 2018/ Porta Vendore/ Berat

Këto foto janë raportuar tek Porta Vendore nga prindërit e kësaj shkolle , të cilët bëjnë mësim në kushte shumë të këqija infrastrukturore.

Problematika e pasqyruar ështe denoncuar nga qytetarët nëpërmjet rubrikës “Raporto” të platformës :
https://portavendore.al/dialogmeqytetarin/raporto-shkelje/