Video/Foto

Koshat e tejmbushur të mbetjeve në kryeqytet

8 nëntor 2018/ Porta Vendore/Tiranë

Në rrugën Muzaka, në njësinë administrative nr.10, në Tiranë, kjo është situata e koshave të tejmbushur, me mbetje dhe inerte ndërtimesh te ndryshme.