Video/Foto

Punonjësit e ujësjellës-kanalizimeve pa maska mbrojtëse.

25 gusht 2018/ Porta Vendore/ Tiranë

Kjo është panorama që ndesh shpesh nëpër kryeqytet. Megjithëse ekziston një rregullore, askush nga punonjësit e kanalizimeve nuk është pajisur me maska mbrojtëse me ose mjete të tjera për të respektuar kushtet e sigurisë.