Video/Foto

Në Babrru

22 maj 2018/ Esmeralda Keta/ Porta Vendore/Kamëz

Një grua në Babrru, duke bërë ritualin e punëve të përditshme: të merret me bujqësi.
Ajo është “e ngarkuar” me aparatin për spërkatjen me pesticide të pemëve dhe të mbjellave të stinës.

Rreth autorit:
Esmeralda Keta është gazetare e cështjeve sociale në Tiranë.